zarząd

Piotr Wołowicz – prezes
Katarzyna Rojek – wiceprezes
Paweł Filipiak – wiceprezes
Wioletta Drab – skarbnik
Monika Jakubczyk – sekretarz
Emilia Markowska-Tomala – członek Zarządu
Marzena Pawlak – członek Zarządu
Eliza Prokop-Perzyńska – członek Zarządu
Maria Wrzesińska – członek Zarządu